Opas liiketoimintaan ja talouteen

Business

SaaS-liiketoiminta mahdollistaa kansainvälisyyden

Software as a Service tarkoittaa suomeksi ohjelmistopalvelua. Englanninkielisestä termistä käytetään yleisesti lyhennettä SaaS. Lähes jokainen nykypäivän yritys tarvitsee toiminnassaan apuna jotain tietokoneohjelmaa. Ellei mitään muuta, niin ainakin sähköpostiohjelmaa. Nykyään lähes kaikki tieto talletetaan niin sanottuun pilvipalveluun, joka toimii Internetin välityk

Luotettava laskutuspalvelu kevytyrittäjälle helpottaa työtaakkaa

Yrittäjyyttä on monenlaista päätoimisesta sivutoimiseen ja kevytyrittäjyyteen. Kun yrittäjyys on sivutoimista tai kevytyrittäjyyttä, tarkoittaa se usein, että yrittäjällä on jokin päätyö, ja sivutyönään hän tarjoaa omiin nimiinsä jonkin palvelun toimeksiantoa vastaan. Tällöin kevytyrittäjää helpottaa hänelle räätälöity laskutuspalvelu, jonka kautta hän laskuttaa asiak

Laskutuspalvelu auttaa kevytyrittäjää

Yrittämisestä on tullut viime vuosina aina vain suositumpaa, koska tarjolla on useammanlaisia yrittämisen tapoja. Perinteisesti tunnemme päätoimisen yrittäjän, mutta tänä päivänä on mahdollista ryhtyä päätoimen ohella myös sivutoimiseksi yrittäjäksi, jollainen voi olla myös kevytyrittäjä. Heille on tarjolla laskutuspalveluita, jotka säästävät aikaa varsinaiselta yrity

SaaS ratkaisut keventävät yrityksen ohjelmistokuluja

SaaS ohjelmistopalvelu on suomeksi käännettynä ohjelmisto palveluna tai vuokrattava ohjelmisto. SaaS on lyhenne englannin kielisestä termistä, Software as a Service. SaaS- ratkaisut ovat yleensä verkkoselaimen, aplikaation tai niiden hybridinä kautta välitettäviä palveluja. Tämänkertaisessa kirjoituksessa aiheena ovat erilaiset pilvipalvelut ja minkälaisia palveluja o

Laskutuspalvelu kevytyrittäjälle helpottaa byrokratian hoitamisessa

Kevytyrittäjän laskutuspalvelu auttaa yrittäjää laskutuksessa ja monessa muussa yrityksen pyörittämiseen kuuluvassa paperityössä. Monelle tämä voi toimia helppona väylänä yrittäjyyteen tai auttaa sivutoimisen yrityksen asioiden hoitamisessa. Mukavaa, että olet löytänyt blogin pariin. Tämänkertaisena aiheena on laskutuspalvelu. Jos yrityksen perustaminen on mielessä, m